top of page

TRENINGSAVGIFT

TRENINGSAVGIFT

Deltakere på trening betaler treningsavgift til Åslia Skilag og andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Treningsavgift fastsettes av det til enhver tid valgte styre og reguleres avhengig av treningsopplegg.

Treningsavgift pr 1. august 2018: 

Trening 1 gang i uka: 350,- 

Trening 2 ganger eller mer i uka: 750,- 

Åslia Skilag dekker inntil kr 150,- av startkontingenten pr. konkurranse - uavhengig av gren.

Lisens betales av den enkelte utøver.

bottom of page