top of page

Årsmøte Åslia Skilag

Årsmøte i Åslia Skilag for 2018 avholdes på Klingen mandag 11. mars kl. 1800.

Årsmøtet kombineres med trening for de minste, hvor den største gruppa vil gjennomføre Telenor-karusell og ellers ha ansvaret for treningen Med dette håper vi at flere foreldre og medlemmer har anledning til å delta på årsmøtet.

For å kunne ha stemmerett må du som medlem ha fylt 15 år, vært medlem i Åslia Skilag i minst en måned, og ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. (For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8).

Valgkomiteen legger frem sin innstilling til nytt styre på årsmøtet. Kandidater til styre og komiteer er forespurt og sagt seg villig før årsmøtet.

Styret vil presentere forslag til budsjett 2019 på årsmøtet.

Revisor vil fremlegge sin rapport på regnskapet for årsmøtet den 11. mars og den vil dermed ikke publiseres her.

 

Dokumenter til årsmøtet:

1. Dagsorden årsmøte Åslia Skilag mars 2019

2. Forretningsorden

3. Årsberetning 2018 for Åslia Skilag

4. Balanserapport Åslia Skilag 2018

5. Resultatrapport Åslia Skilag 2018

6. Organisasjonsplan Åslia Skilag 2019

Vel møtt!

Styret


bottom of page