top of page

Våre samarbeidspartnere

Åslia Skilag har flere gode samarbeidspartnere som sørger for at drift og støtte til våre utøvere gjennom sesongen opprettholdes.

Sparebanken Østlandet er vår hovedsamarbeidspartner, og det er signert en ny avtale også med dem nå i vår. Samarbeidet med Furutangen AS opprettholdes innledningsvis også ett år til. Åslia Skilag håper på et mer langsiktig perspektiv med Furutangen, noe som kan være positivt for begge parter. Avtale med Eidsiva og Sport1 er også resignert nå nylig, mens avtalen med Kiwi går ut til neste år.

Åslia Skilag er avhengig av den hjelp og støtte slike samarbeidspartnere gir oss slik at vi kan opprettholde den aktivitet vi gjør for barn og unge. Vi er særdeles takknemlig for at disse vil samarbeide med oss, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av de tjenester og tilbud disse tilbyr.


bottom of page