top of page

Årsmøte i Åslia

Årsmøtet avholdes den 22. mars 2018, klokken 18.00 på Klingen​.

Årsmøtet er din mulighet til å påvirke hvilken vei vi skal utvikle oss videre!

Eventuelle saker du som medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 7. mars.

Kontakt oss her

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige for våre medlemmer senes én uke før årsmøtet. Saklisten og saksdokumenter vil lastes opp elekronisk her på denne siden, og således vil de ikke være tilgjengelig i papirkopi under selve årsmøtet.

For å kunne ha stemmerett må du som medlem ha fylt 15 år, vært medlem i Åslia Skilag i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. (for mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Kandidater til styre og komiteer er forespurt og sagt seg villig før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Papirer til årsmøtet:

Revisor vil fremlegge sin rapport på regnskapet for årsmøtet den 22. mars og den vil dermed ikke publiseres her.

#møte #årsmøte #styre #medlem #saksliste

bottom of page