top of page

Ekstraordinært årsmøte 22. september

Ekstraordinært årsmøte i Åslia Skilag avholdes 22. september klokken 17.00 i møtelokalene hos Glommen Skog, Sliperiveien 2 på Rena.

​Det ekstraordinære årsmøtet er det andre i rekken, ettersom det opprinnelige i juni ikke ble beslutningsdyktig. Hensikten med dette ekstraordinære årsmøtet er valg av nytt varamedlem og vurdering om samordnet søknad med Rena IL om å avholde Hovedlandsrenn nordiske grener i 2020.

Saksliste med nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer senest én uke før møtet. For å kunne ha stemmerett må du som medlem ha fylt 15 år, vært medlem i Åslia Skilag i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. (for mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Møtedokumenter:


bottom of page