top of page

Ekstraordinært årsmøte 29. juni

Ekstraordinært årsmøte avholdes den 29. juni klokken 19.00 på Klingen​.

​Årsaken til dette ekstraordinære årsmøtet er valg av nytt varamedlem og vurdering om samordnet søknad med Rena IL om å avholde Hovedlandsrenn nordiske grener i 2020.

Det vil også blitt gitt status på pågående saker som klubbus og videreutviklingen av anlegg ved Rena skole.

Saksliste med nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer senest én uke før møtet.

Sakslisten og saksdokumenter:

Dagsorden ekstraordinært årsmøte 2017

Forretningsorden​

For å kunne ha stemmerett må du som medlem ha fylt 15 år, vært medlem i Åslia Skilag i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. (for mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

#ekstraordinært #årsmøte #valg #stemmerett #stemme #medlem

bottom of page