top of page

ÅRSMØTE I ÅSLIA SKILAG 2017


Årsmøtet avholdes den 15. mars klokken 18.00 på Klingen​.

Årsmøtet er din mulighet til å påvirke hvilken vei vi skal utvikle oss videre!

Eventuelle saker du som medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 1. mars. Kontakt oss her!

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige for våre medlemmer senes én uke før årsmøtet. Sakslisten og saksdokumenter vil lastes opp elekronisk her på denne siden, og således vil de ikke være tilgjengelig i papirkopi under selve årsmøtet.

For å kunne ha stemmerett må du som medlem ha fylt 15 år, vært medlem i Åslia Skilag i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. (for mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Velkommen til årsmøte!

DOKUMENTER​

#årsmøte #møte #åslia #2017 #medlemmer #budsjett

bottom of page