top of page

Emit-brikker og utgifter skirenn

Åslia Skilag har tidligere informert om ordningen med tidtaking med emiTag tidtakerbrikker, hvor det legges opp til at alle løpere 11 år og eldre har sin egen emiTag tidtakerbrikke.

Se informasjon om dette på: http://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2014/11/emit-brikker-innfores-fra-11-ar/ Her finner du også informasjon om hvordan man kan anskaffe brikker.

Det betyr at utøverne i alle klasser med rangert resultatliste, bør skaffe seg sine egne tidtakerbrikker.

I de tilfeller hvor utøvere i disse klassene har stilt opp på renn uten egen brikke blir klubb fakturert 50kr per utøver per renn.

Åslia Skilag styret har besluttet at utøvere 11 år og eldre som har gått skirenn etter 1. januar 2017 vil bli etterfakturert for denne utgiften. Denne ordningen vil også gjelde for kommende sesonger.

Det opplyses samtidig om tidligere beslutning om at utøvere som etteranmelder seg på konkurranser, vil bli fakturert for den ekstra utgift dette eventuelt måtte medføre klubben.

Styret


bottom of page