top of page

Slip av ski


Via Sport1 har vi fått et tilbud på slip av ski til 500,- per par. Dette er noe for våre litt eldre medlemmer som enten har noen litt slitte ski som de ønsker å få tilbake til gammel fin stand, eller noen nye ski som de mener trenger en slip. Slip av ski, eller spesialstrukturering blir gjort for å optimalisere glid på skiene. Sålene blir først slipt plane. Dette skjer under lave trykk og hastigheter slik at man får minst mulig ujevnheter under sålen. Deretter blir den valgte struktur slipt inn i sålen. Struktur er da valgt for forskjellige føreforhold, eller dersom man har ett par ski, en “allround” struktur. Denne slipingen gir en ren og hårfri overflate som gjør at sålematerialet tar til seg maksimalt med voks (glider) og glir optimalt på det føret skiene er beregnet for. Noe forenklet kan man si at på våtføre ønsker man å “føre (drenere) bort vann” og skape luft mellom såle og snø slik at man ikke får “sug” under skiene. På tørt føre derimot, ønsker man å produsere noe vann mellom såle og snø, som gir bedre gli på dette føret. Det er mange variabler som skal passe sammen for å få frem optimal struktur for et bestemt føreforhold. Dette medfører at reproduksjon av nøyaktig like strukturer er en stor utfordring for de som utfører disse operasjonene, selv med dagens datastyrte maskiner. Det krever derfor stor nøyaktighet og lang erfaring. De som vil kan levere sine ski på Sport1 på Rena før tirsdag kl 15:00 får du igjen skiene samme uke før helga. Slipen utføres av Sport 1 Superstore Hamar på Olrud som har lang erfaring på slip av ski og er spesialister på ski og sykkel. Oversikt slip: Klassisk: SHK11: Kaldslip -5 og kaldere, typisk ny/finkornet og trå snø. SHK12: Universalslip, vår desidert mest brukte slip. Fungerer på både ny og omdannet snø. 0 - -10 SHK13: Varmslip, veldig aktuell på zero ski/klisterski. Fungerer bra på kornet snø og bløt nysnø. Vil fungere på kornet snø også på minussida. Skate: SHS11: Som for klassisk SHS12: Som for klassisk SHS13: Som for klassisk Uansett slip koster dette 500,- Der finnes også andre sliper som er mer tilpasset lengre løp, som for eksempel Birken. Ta kontakt med Sport1 Rena ved behov.

#slip #ski #prepping #glid

bottom of page