top of page

Medlemskap og fakturering av kontingent og avgifter


Fra og med 1. januar 2017 er alle idrettslag pålagt å ha godkjente elektroniske medlemsregister for sine medlemmer.

Åslia Skilag har i denne sammenheng valgt å benytte Norges Idrettsforbund sin løsning Klubb Admin som henter all sin medlemsinformasjon fra løsningen Min Idrett.

Denne løsningen er nå iverksatt i vår klubb, og vi har allerede begynt å sende ut faktura for medlemskontingent.

Medlemskontingent er fastsatt av årsmøtet, og ble vedtatt til 100kr per medlem som er minimumssats per medlem iht. lovnormen fra Norges Idrettsforbund.

Det er derfor ikke innført noen familierabatt (familiekontingent), da man uansett ikke kan gå under 100kr per medlem (uansett alder).

I forhold til fakturering er det nok flere av dere som har opplevd både det ene og det andre, hvorav mottak av flere fakturaer er kanskje det vanligste.

Noen har sågar mottatt 2 fakturaer for en og samme person, noe som skyldes at personen allerede har vært registrert i Min Idrett, og at det sånn sett har gått ut en dobbelfakturering.

Dette søkes løst opp mot support i Klubb Admin, men dere skal uansett kun betale 100kr per person i deres husstand/familie dere ønsker skal være medlem i Åslia Skilag.

Noen har kanskje også reagert på at det ikke er Åslia sitt kontonummer som står på fakturen.

Dette skyldes at vi gjennom dette systemet benytter Byupass som betalingsløsning, og at pengene derfor først går inn sentralt der før de overføres vår egen konto.

Dette er derfor ikke noe å bekymre seg over.

Vi holder stadig på å oppdatere medlemsregisteret, og anbefaler alle som ikke har mottatt faktura, men som ønsker å stå som medlem, å benytte "Bli medlem"-knappen på hjemmesiden vår.

Da vil vi få den informasjonen vi trenger for riktig registrering.

Vi fortsetter arbeidet med å få på plass denne løsningen, som vil lette arbeidet vårt med administrering av medlemsmassen, rapportering og fakturering for fremtiden.

Det vil derfor være kort tid til faktura for treningsavgift og deltagelse til Sälen vil bli fakturert. Disse vil komme med betalingsfrist etter 12. desember.

Styret


bottom of page