top of page

Årsmøte for 2021


I henhold til NIFs og lagets lovnorm kunngjøres med dette tidspunkt for Åslia skilags årsmøte for 2021.

Årsmøte vil avholdes fredag 25. mars 2022 kl. 1800-1930 i Renabakken.

Det vil være ordinære årsmøtesaker som vil bekjentgjøres for lagets medlemmer på denne siden senest en uke før årsmøtet.

Styret setter frist til onsdag 16. mars for innmelding av saker til årsmøtet. Disse sendes til lagets e-post asliaskilag@gmail.com.


Dokumenter til Årsmøtet:


Dagsorden årsmøte Åslia Skilag 2022
.docx
Download DOCX • 33KB
Forretningsorden
.docx
Download DOCX • 47KB
Årsberetning_Åslia Skilag for 2021
.docx
Download DOCX • 47KB
Organisasjonsplan for Åslia Skilag 2022
.docx
Download DOCX • 66KB
Resultatrapport 2021
.pdf
Download PDF • 62KB
Balanserapport 2021
.pdf
Download PDF • 576KB
Budsjett 2022
.pdf
Download PDF • 107KB

Vel møtt!bottom of page